CMS ANNUAL GENERAL MEETING 2021

 

The AGM of the Cambrian Mountains Society will be held at the Metropole Hotel in Llandrindod Wells on SATURDAY 23 October 2021 at 11.00 am.  Advance registration is essential so that we can get the catering number correct.  Please email your name (with your postal address so we can easily confirm your membership) to: secretary@cambrian-mountains.co.uk by Wednesday 20 October.

 

After the AGM there will be lunch at the hotel, followed by presentations on the Cistercian remains in mid-Wales from Mel Walters of the Abbeycwmhir Trust, Professor David Austin and Professor Andrew Fleming.

 

 

PLEASE NOTE for Members travelling from Aberystwyth and the Eastern Cambrians, the road from Cwmystwyth to Rhyader is currently closed for repairs and may well still be closed by the date of the AGM.  Please check before setting out.

 

 

GYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL CMS 2021

 

Cynghorir yr aelodau y bydd CCB Cymdeithas Mynyddoedd Cambria yn cael ei gynnal ar Gwesty Metropole yn Llandrindod Wells ar DYDD SADWRN 23 Hydref 2021 am 11.00 am. Mae cofrestru ymlaen llaw yn hanfodol. E-bostiwch eich enw (gyda’ch cyfeiriad post fel y gallwn gadarnhau’ch aelodaeth) i secretary@cambrian-mountains.co.uk erbyn dydd Mercher 20 Hydref.

 

Ar ôl y CCB bydd cinio yn y gwesty, ac yna cyflwyniadau gan yr Athro Andrew Fleming ac eraill ar y Sistersiaid a’u hetifeddiaeth ym Mynyddoedd Cambria.

 

 

SYLWCH ar gyfer Aelodau sy’n teithio o Aberystwyth a’r Cambriaid Dwyreiniol, mae’r fford o Cwmystwyth i Raeadr Gwy ar gau ar gyfer atgyweiriadau ar hyn o bryd ac mae’n ddigion posib y bydd ar gau erbyn dyddiad y CCB.  Gwiriwch cyn cychwyn.